ክፍት የሥራ ቦታዎች
ክፍት የሥራ ቦታዎች
Previous
Next

አስቸኳይ ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ

ሸገር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃ/የተ/መሰ/የኅ/ስራ/ማህበር ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት  የስራ መደቦች  ላይ ሰራተኞችን   አወዳድሮ  በቋሚነት መቅጠር ይፈልጋል።

 • የስራ መደብ መጠሪያ :-  የብድር ክትትልና ኢንሹራንስ ባለሙያ      
 • የትምህርት ዝግጅት :-  ኤም.ኤ. ወይም ቢ.ኤ. ዲግሪ በማኔጅመንት፣ በኢኮኖሚክስ፣ በአካውንቲንግ፣ በማርኬቲንግ፣ በቢዝነስ አድሚንስትሬሸን በኅብረት ሥራ፣  ወይም ተመሳሳይ ሙያ የተመረቀ/ች    
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  2/4 ዓመት ሆኖ ከዚህ ውስጥ በፋይናስ ተቋም ተዛማች የስራ መስክ የሰራ/   
 •    ደረጃ :-  V       
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED
 • የስራ መደብ መጠሪያ :-  አካውንታንት
 • የትምህርት ዝግጅት :-  ኤም.ኤ. ወይም ቢ.ኤ. ዲግሪ በአካውንቲንግና ፋይናንስ አስተዳደር፣ ማኔጅመንት ወይም ተመሳሳይ  ሙያ የተመረቀ/ች
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  2/4 ዓመት በሙያው ያገለገለ     
 • ደረጃ :-  V          
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED
 • የስራ መደብ መጠሪያ :-  የአይ ሲቲ ስራ አስኪያጅ         
 • የትምህርት ዝግጅት :- ኤም. ኤስ. ሲ. ወይም ቢ.ኤስ. በኮምፒተር ሳይንስ፣ ኮምፒውተር ኢንጅነሪንግ፣ በሶፍዌር ኢንጅነሪንግ፣ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወይም በተመሳሳይ ሙያ የተመረቀ/ች             
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  5/7 ዓመት ከዚህ ውስጥ 2 ዓመት በኃላፊነት/አስተባባሪነት የሰራ 
 • ረጃ  :-  IX       
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED
 • የስራ መደብ መጠሪያ :-  ሲስተም አስተዳደር ከፍተኛ ባለሙያ         
 • የትምህርት ዝግጅት :- ኤም.ኤ. ወይም ቢ.ኤ.ዲግሪ በኮምፒውተር ሳይንስ፣በኮፒውተር ኢንጅነሪንግ፣በሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ፣ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  ወይም በተመሳሳይ ሙያ የተመረቀ/ች           
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  3/5 ዓመት በሙያው የሰራ        
 • ደረጃ :-  VI         
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED
 • የቢዝነስ ልማት እና  የኮሚኒኬሸን አስተባባሪ 
 • የትምህርት ዝግጅት :- ኤም.ኤ. ወይም ቢ.ኤ. ዲግሪ በማኔጅመንት፣በኢኮኖሚክስ፣ በአካውንቲንግ፣ በማርኬቲንግ፣ በኅብረት ሥራ፣ በፕሮጀክት ማኔጅመንት፣ በሶሾሎጂ፣ ሶሻል አንትሮፖሎጅ፣ በዲቨሎፕመንታል ስተዲ፣ ወይም ተመሳሳይ           
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  4/6 ዓመት ሆኖ ከዚህ ውስጥ 2 ዓመት በኃላፊነት የሰራ/ች         
 • ደረጃ  :- VIII      
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED
 • የስራ መደብ መጠሪያ :-  ሲስተም አስተዳደር ከፍተኛ ባለሙያ         
 • የትምህርት ዝግጅት :- ኤም.ኤ. ወይም ቢ.ኤ.ዲግሪ በኮምፒውተር ሳይንስ፣በኮፒውተር ኢንጅነሪንግ፣በሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ፣ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  ወይም በተመሳሳይ ሙያ የተመረቀ/ች           
 • አግባብነት ያለው የስራ ልምድ:-  3/5 ዓመት በሙያው የሰራ        
 • ደረጃ :-  VI         
 • ብዛት :-  1         
 • ደመወዝ :-   በተቋሙ ስኬል መሰረት
 • CLOSED

የቁጠባና ብድር ባለሙያ

JOB REQUIREMENT 

 • ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድቢኤ ዲግሪ / በደረጃ 4 በማርኬቲንግ ፤በኢኮኖሚክስ፡በአካውንቲንግ፤በንግድ አስተዳደር ፤በፕሮጀክት ማኔጅመንት ፤በሶሾሎጂ ፤በዲቨሎፕመንታል ስተዲ፤በቋንቋ ሥነ ፅሁፍ ፤በጋዜጠኝነት ወይም በሌላ ተቀራራቢና ተመሳሳይ ሞያ የተመረቀ/ች
 • የስራ ልምድ ፡ 1/2 የሰራ ሆኖ ከዚህ ውስጥ በፋይናንስ   ተቋምና ተዛማች የስራ መስክ የሰራ/ች
 • ልዩ ችሎታ/ሥልጠና/ ፡ የእጣ ሽያጭ
 • ደሞዝ ፡ በተቋሙ የደሞዝ ስኬል መሰረት
 • CLOSED

ካሸር

JOB REQUIREMENT

 • ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድበቢኤ ዲግሪ በቴክኒክና ሙያ ደረጃ 4 ወይም  በአካውንቲንግ የተመረቀ/ች
 • የስራ ልምድ ፡ 0/2  ዓመት በሞያው ያገለገለ/ች
 • ልዩ ችሎታ/ሥልጠና/ ፡ –
 • ደመወዝ : የወር ደመወዝ 6.687.15 ብር የትራንሰፖርት አበል 600 ብር
 • CLOSED

የአስተዳደርና ፋይናንስ ስራ አስኪያጅ

JOB REQUIREMENT

 • ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድኤምኤ  /ቢኤ ዲግሪ  በአካውንቲንግና ፋይናንስ አስተዳደር ወይም ተመሳሳይ ሞያ የተመረቀ /ች
 • የስራ ልምድ ፡ 5/7 ከዚህ  ውስጥ 2 ዓመት በሀላፊነት የሰራ
 • ልዩ ችሎታ/ሥልጠና/ ፡የአካውንቲንግ ሶፍትዌር(ፒችትሪ) አጠቃቀም በቂ ልምድና ችሎታ ያለው 
 • ደመወዝ : የወር ደመወዝ 22,813.57 ብር እና የትራፖርት አበል 1,000 ብር ፤ የሀላፊት አበል 1,500 እና የስልክ አበል 600
 • CLOSED

የዌብሳይትና  ማህበራዊ ድረ ገፅ ባለሙያ

JOB REQUIREMENT

 • ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድኤም ኤስ ሲ/ቢኤስ ሲ ዲግሪ  በኮምፒዩተር ሳይንስ ፤ሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ ወይም ኢንፎርሜሽን ኮሚኒከኬሽን ቴክኖሎጂ እና ተመሳሳይ ሞያ የተመረቀ /ች
 • የስራ ልምድ ፡ 1/3 በተዛማጅ የስራ መስክ የሰራ/ች
 • ልዩ ችሎታ/ሥልጠና/ ፡ የግራፊክስ  ዲዛይን ፤ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፤ ኮንቴንት ራይቲንግ  እና ተዛማች ስልጠናዎች የወሰደ/ች
 • ደመወዝ : በተቋሙ የደሞዝ ስኬል መሰረት
 • CLOSED

የአባላት ልማት ዋና አስተባባሪ (senior customer service coordinator )

JOB REQUIREMENT

 • ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድኤም ኤ /ቢኤ   ዲግሪ   በማርኬቲንግ ፤በኢኮኖሚክስ፤በንግድ አስተዳደር፤ በፕሮጀክት ማኔጅመንት፤በሶሾሎጂ፤ በዲቨሎፕመንታል ስተዲ ፤ በቋንቋ ና ስነፅሁፍ፤ በጋዜጠኝነት  ወይም ተመሳሳይ ሞያ የተመረቀ/ች
 • የስራ ልምድ ፡1/3 የስራ ልምድ ያለው ሆኖ ከዚህ ውስጥ  በፕሮጀክት ባለሞያነት ቢያንስ 1 ዓመት የሰራ/ች
 • ደመወዝ :የወር ደመወዝ 14,376.46 ብር እና የሀላፊነት አበል 1,000 ፤የትራንሰፖርት አበል 600 እንዲሁም የስልክ አበል 500 ብር 
 • CLOSED

HOW TO APPLY

ከላይ የተገለጸውን የትምህርት ደረጃ እና የስራ ልምድ የሚያሟሉ ተወዳዳሪዎች አዲስ አበባ ሜክሲኮ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ም/ቤት ህንጻ 4ኛ ፎቅ በሚገኘው ዋናው ጽ/ቤት የስራ ማመልከቻችሁን ፤ cv፤ የትምህርት እና የስራ ልምድ ማስረጃቸውን ዋናውን እና የማይመለስ 1 ኮፒ በመያዝ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 3(ሦስት) የስራ ቀናት ማለትም ከ26/10/2016 ዓ.ም ጀምሮ  እስከ  28/10/2016  ዓ.ም  ድረስ  በስራ ቀናት በስራ ሰዓት  ቅዳሜ ግማሽ ቀን ጨምሮ ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡ 

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን  0118-55-00-35  በመደወል ማብራሪያ መጠየቅ ይችላሉ፡፡