ከእኛ ይበደሩ /Get a Loan

መደበኛ ብድር/ Ordinary Loan​

የመኪና ብድር/ Car Loan

ብድር ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

አጠቃላይ ለብድር መሟላት ያለባቸው ማስረጃወች

ዝርዝር መስፈርት፡- በብድሩ እና በዋስትናው አይነት

መደበኛ ብድር

መደበኛ ብድር የሚባለው ጣራው 1 ሚሊየን ብር ሁኖ አባሉ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዎ አገልግሎቶች የሚወስዳቸው ብድሮች ሲሆኑ የአባሉ መዋጮ 15% ይሆናል፡፡ ዋስትናቸው የተለያየ ሲሆን ከዋስትናው ጋር የተገናኙ መስፈርቶች እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡

1. በደመወዝ ዋስትና የሚሰጥ ብድር

2. የተለያዩ ተቋማትን ሸር በዋስትና በመጠቀም የሚሰጥ ብድር

3. በመኪና/ቤት ዋስትና ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት የሚሰጥ ብድር

የመኪና ብድር

የቤት ብድር